Leiarsamlingar

Fire gongar i året samlar me alle leiarar for fagleg påfyll, for å bli betre kjent med kvarandre på tvers av organisasjonen og for å jobba saman om felles utfordringar.

Desse samlingane er obligatorisk for alle med personalansvar. Leiaridentiteten vår, 10-faktor og lean vil danna grunnlag for ulike tema som vert tatt opp.

Plan for leiarsamlingar 2022

  • 17. februar: Klimadagen BLØME
  • 17. mars: Endringsleiing (Alle leiarar)
  • 23. - 24. mai: Samhandling
  • Oktober (dato kjem): Samhandling
  • 1. desember: Relasjonskompetanse og kommunikasjon (Alle leiarar)

Tilbake til Leiarutvikling