Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Medarbeidar - kompetansekrav

Medarbeidar - kompetansekrav

I Voss herad er me opptekne av at våre tilsette får naudsynt informasjon og opplæring. Me har difor satt opp kompetansekrav som er obligatoriske for alle tilsette, og det er spesielt viktig at nytilsette set av tida til å verta kjende med oss som arbeidsgjevar.

I lista under finn du tiltaka som skal syta for at du tilegner deg viktig kompetanse som tilsett i Voss herad. Lenkjene går til nettkurs, informasjon du sjølv må setja deg inn i eller er tiltak som du må gå i gjennom saman med næraste leiar.

Kompetansekrav til alle tilsette i Voss herad: