Behandlingsprotokoll

Som kommune er me behandlingsansvarleg for alle persondata me behandlar. Me har plikt å føra ein skriftleg protokoll over alle behandlingsaktivitetar som vert gjort i kommunen. 

Her kan du lesa meir om dataprotokollen på Datatilsynet sine heimesider. 

Sjå ein video om Dataprotokoll her

Du finn Voss herad sin mal for behandlingsprotokoll her (XLSX, 34 kB)

Du finn Dataprotokollen for dei ulike kommunalavdelingane i sak og arkivsystemet vårt under sak: 20/02757

Kontakt

Personvern i Voss herad
E-post
Telefon 56 51 94 00

Postadresse: 

Voss herad
Postboks 145,
5701 Voss

E-post: personvern@voss.herad.no