Databehandleravtale

Ein databehandlaravtale er ein avtale mellom oss som dataansvarleg for alle personopplysingar me behandlar og leverandørar som behandle data på vegne av oss. Avtala skal sikra at personopplysingar vert behandla i samsvar med regelverket og sett klare rammar for korleis databehandlaren kan behandla personopplysingar.

Her finn du Voss herad sin godkjende mal for databehandlaravtale. (DOCX, 88 kB)

Spørsmål kring bruk/utfylling kan rettast til personvern@voss.herad.no

Datatilsynet sine heimesider kan du lesa meir om databehandlaravtale og du kan sjå ein video om det her.