Vossaklima 2030: Lærar i barneskulen (1. - 3. trinn)

Vossaklima 2030 undervisningsmateriale til lærarar i barneskulen, 1.-3.trinn.

 

MERK at materiala er dei same for dei andre trinna, men eitt av spørsmåla er tilpassa alderstrinn. Dette då elevane i 1.-3. trinn skal tenkja tilbake til korleis dei hadde det i barnehagen.

De kan baka prosessen inn i andre fag, temaveker eller prosjekt. Eller kan de gjera dette så enkelt som mogeleg og berre ha ein enkel diskusjon i klassen. Me har prøvd å utvikla materiala slik at dei kan tilpassast kvardagen til ungane.

Hugs at alle svara som blir sende til kommunen må vera anonyme.