Vossaklima 2030 i barnehagar, skular og vaksenopplæring

 

Vossaklima 2030 skal verta Voss herad sin nye plan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling. Vossaklima 2030 vil seia mykje om kva me skal gjera for å stå betre rusta til klimaendringane og korleis me kan skapa ei berekraftig utvikling hjå oss.

For at Vossaklima 2030 skal verta best mogeleg ynskjer me å høyra frå born og ungdom i bygda vår. 

Under finn du informasjon om korleis du kan medverka. Trykk på den lekkja som skildrar deg best:

 

 

 

 

 

Har du spørsmål til prosessen - eller til Vossaklima 2030? Kontakt: gunnhild.utkvitne@voss.herad.no