Vossaklima 2030: Lærar på ungdomsskulen

Vossaklima 2030 undervisningsmateriale til lærarar på ungdomsskulen.

 

MERK at materiala er dei same for dei andre trinna, men eitt av spørsmåla er tilpassa alderstrinn. Dette då elevane i ungdomsskulen skal tenkja tilbake til korleis dei hadde det dei siste åra på barneskulen (4. - 7. trinn)

De kan baka prosessen inn i andre fag, temaveker eller prosjekt. Eller kan de gjera dette så enkelt som mogeleg og berre ha ein enkel diskusjon i klassen. Me har prøvd å utvikla materiala slik at dei kan tilpassast kvardagen til ungane.

Hugs at alle svara som blir sende til kommunen må vera anonyme.