Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Kommunalt kriseteam

Kommunalt kriseteam

Voss herad sitt kommunale kriseteam skal bistå ved ekstraordinære hendingar der det ordinære tilbodet ikkje strekkjer til.

For å kunne gje psykososial omsorg og støtte ved ulukker og katastrofar, er det oppretta eit kriseteam i Voss herad. Kriseteamet trer i funksjon når ei uynskt hending råkar, og det ordinære hjelpeapparatet har behov for bistand. 

 

Kommunalt kriseteam