Voss Energi AS

Verksemda:

Voss Energi AS er eigd av Voss herad og vert drive frå Voss. Drifta omfattar produksjon, distribusjon og omsetnad av elektrisk kraft, samt levering av fiber- og breibandtenester. Konsernet Voss Energi omfattar morselskapet Voss Energi AS og dotterselskapa Voss Energi Nett AS, Voss Energi Kraft AS, Voss Energi Produksjon AS, Gosland Kraft AS og Voss Fiber AS. Dotterselskapa er 100% eigd av morselskapet med unntak av Voss Fiber AS der eigarparten er 80%. Alle selskap er lokalisert i og vert drive frå Voss.

 

Føremål:

Selskapet sitt føremål er å eiga selskap som driv energiforsyning, herunder produksjon, omsetnad og distribusjon av elektrisk kraft og andre energiformer, samt breiband/fiber og det som elles står i samband med dette. Selskapet kan også eiga, delta i eller samarbeida med andre selskap som driv med denne type verksemd eller som driv verksemd som har naturleg tilknyting.

Kontakt

Voss Energi AS

www.vossenergi.no

Kort om
Organisasjonsnummer: 819 180 822
Stiftingsår: 2002
Eigardel Voss herad: 100%
Tal tilsette: 49
Aksjekapital: 59.000.000

 

Leiing og styre
Adm. direktør: Rune Nesheim
Styre: Atle Netland (styreleiar), Bjørg Djukastein (nestleiar), Unn Fauskanger, Jorunn Lødemel, Morten Helgaset (valt av og mellom dei tilsette), Ernst Tho Rønhovde (observatør, valt av og mellom dei tilsette). Varamedlemmer: Hanne Heggen Hedenstad, Knut Olav Nestås. Varamedlemmer valt av og mellom dei tilsette: Marita Garen, Rune Rønhovde, Hakon Bø, Kari Tesdal.