Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Selskap og føretak

Selskap og føretak

Voss herad er ved inngang til 2020 eigar eller deleigar i 27 ulike selskap stiftingar og lag. Samla verdiar i desse utgjer pr. 1. januar 2020 i overkant av 180 millionar kroner. I tillegg har heradet to kommunale føretak     (Vossabadet og Voss idrettshall). 

Bokførte verdiar, Voss herad 2020 (DOCX, 15 kB)

Selskapa omtalt i eigarskapsmeldinga er:

17. desember 2020 fatta Voss heradsstyre vedtak om at Voss idrettshall KF skal avviklast og innlemmast i Vossabadet KF. Endringa trer i kraft frå 1. juli 2021.