Rådmannen si leiargruppe

Det er rådmann Torbjørg Austrud som er øvste administrative leiar i Voss herad. Saman med leiargruppa har han ansvaret for den overordna leiinga for alle avdelingane i heradet.

Dette er rådmannen si leiargruppe i Voss herad

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

F. v.: Rådmann Torbjørg Austrud, kommunalsjef teknisk Hans-Erik Ringkjøb, kommunalsjef helse og omsorg Kjersti Nordanger, kommunalsjef kultur og fritid Trude Letnes, stabssjef strategi og styring Liv Myklebust, stabssjef HR og innovasjon Mette Matthiessen og stabssjef innbyggjarservice Tor Halvorsen