Voss flyplass Bømoen, ENBM

Voss flyplass Bømoen, ENBM, er ein privat flyplass som er eigd og drifta av Voss herad.  

Kontakt

 

flyplass@voss.herad.no

Informasjon om Voss flyplass Bømoen

  • Flyplassen er godkjend for VFR-flyging i dagsljos med største tillate startvekt på 5700 kg
  • Landingsløyve er obligatorisk, brukarar av flyplassen skal bruka  myppr.no til søknader om PPR
  • Einskild landingsavgift er kr 135 i 2022. Vipps til 104185 eller overfør til 3201.46.70954. Merk betalinger med reg. nummer og dato
  • Årskort er kr 2598 i 2022. Dette kan bestillast på mail til flyplass@voss.herad.no

Søkja om landingsløyve

 
For nye besøkande tilrår vi at de gjerne tar ein prat med erfaren flyger før ankomst og at de sett dykk inn i dokumentasjonen og kartvedleggene nå de planleggjer turen.
 

 

Informasjon frå flyplassen

 

MC prøver på Bømoen, Voss følgende dager: 20. august, 2. september og 3. september Tidspunktene er 08:10, 09:30, 10:50, 12.30, og 13:50 alle dagene. Disse kjører på området foran hangarene og er aldri inne på rullebanen.

Det foregår arbeid på sør og vest siden av flyplassen med gravemaskiner/vannledning. Piloter må sjølve vurdere forholdene, maskiner kjem ikkje ut på rullebanen.

Driftshåndbok 2021 lastet opp 18/08/2021 - oppdatert kontaktinformasjon og andre smårettelser.