Voss flyplass Bømoen, ENBM

Voss flyplass Bømoen, ENBM, er ein privat flyplass som er eigd og drifta av Voss herad.  

Kontakt: flyplass@voss.herad.no 

Informasjon om Voss flyplass Bømoen

  • Flyplassen er godkjend for VFR-flyging i dagsljos med største tillate startvekt på 5700 kg
  • Landingsløyve er obligatorisk, brukarar av flyplassen skal bruka  myppr.no til søknader om PPR
  • Einskild landingsavgift er kr 200 i 2024. Vipps til 104185 eller overfør til 3201.46.70954. Merk betalinga med reg. nummer og dato
  • Årskort er kr 2700 i 2024. Dette kan bestillast på mail til flyplass@voss.herad.no 
  • Meir informasjon, kart og driftshandbok er å finna på myppr.no
  • For nye besøkande tilrår me at de tek ein prat med erfaren flygar før ankomst, og at de sett dykk inn i dokumentasjon og kartvedlegg når de planlegg turen.

Søkja om landingsløyve