Ordføraren

Ordførar i Voss herad er Tonje Såkvitne. Ho representerer Senterpartiet, og vart valt til ordførar i heradsstyremøtet 19. oktober 2023.

Ragne Borge Lysaker

Ta gjerne kontakt med ordføraren, men ver klar over at både e-post og anna post vil vera handsama i tråd med «Lov om offentlighet i forvaltninger». Du må derfor rekna med at innhaldet i meldinga di kan verta gjort offentleg tilgjengeleg. 

Slik kjem du i kontakt med ordførar Tonje Såkvitne:

Telefon: 56 51 94 00 (sentralbordet til Voss herad)

Mobiltelefon: 957 51 635

E-post: postmottak@voss.herad.no eller tonje.sakvitne@voss.herad.no

Besøksadresse: Voss tinghus, Uttrågata 9, Voss, postadresse Postboks 145, 5701 Voss