Varaordføraren si side

Varaordførar i Voss herad er Benedicte Kragh. Ho representerer Arbeidarpartiet, og vart valt til varaordførar i heradsstyremøtet 19. oktober 2023.

Ta gjerne kontakt med varaordføraren, men ver klar over at både e-post og anna post vil vera handsama i tråd med «Lov om offentlighet i forvaltninger». Du må derfor rekna med at innhaldet i meldinga di kan verta gjort offentleg tilgjengeleg. 

Slik kjem du i kontakt med varaordførar Benedicte Kragh:

Telefon: 56519400 (sentralbordet til Voss herad

Mobiltelefon: 48246137

E-post: postmottak@voss.herad.no eller benedicte.kragh@voss.herad.no

Besøksadresse: Voss tinghus, Uttrågata 9, Voss, postadresse Postboks 145, 5701 Voss