Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Bli besøksheim

Bli besøksheim

Ein besøksheim tek imot barn i alder 0 – 18 år i helger eller feriar. Målet er at barna skal få gode kvardagslege opplevingar, og foreldra får avlasting.

Besøksheimar må vere stabile og kunne ha denne forma for oppdrag over tid.

Ta kontakt med barneverntenesta dersom du ynskjer meir informasjon, eller ynskjer å bli vurdert som besøksheim.

e-post: postmottak.barnevern@voss.kommune.no

Telefon: 56 52 13 10

 

Meir om besøksheim