Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

 

Samleside for frivillig innsats i samband med korona finn du her: Samleside frivillig innsats

 

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Bli besøksheim

Bli besøksheim

Ein besøksheim tek imot barn i alder 0 – 18 år i helger eller feriar. Målet er at barna skal få gode kvardagslege opplevingar, og foreldra får avlasting.

Besøksheimar må vere stabile og kunne ha denne forma for oppdrag over tid.

Ta kontakt med barneverntenesta dersom du ynskjer meir informasjon, eller ynskjer å bli vurdert som besøksheim.

e-post: postmottak.barnevern@voss.kommune.no

Telefon: 56 52 13 10

 

Meir om besøksheim