Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Helsestasjon 0 - 5 år

Helsestasjon 0 - 5 år

Alle barn i alderen 0-5 år får tilbod om regelmessige konsultasjonar på helsestasjonen. Tilbodet i helsestasjonen 0-5 år er eit standardisert program med 14 konsultasjonar, inkludert heimebesøk til nyfødte. 

På helsestasjonen møter du jordmor, helsesjukepleiar, lege og fysioterapeut. Me vil gje målretta helseundersøking, vaksinasjon, foreldrerettleiing og helseopplysning.

Målet med helsestasjonsprogrammet er at foreldre opplever meistring i foreldrerolla, bidra til godt sampel mellom foreldre og barn, og å fremja fysisk, psykisk og sosial utvikling hjå sped-og småbarn.

Ynskjer du meir informasjon, sjå link under

Nasjonal rettleiar for helsestasjon og skulehelseteneste

 

Opningstider ved helsestasjonen:

  • Helsestasjonen er open alle kvardagar i tida 8:30 - 15:00.
  • Onsdag, klokka 8.30-14.30: Spedbarnsundersøkingar ved helsesjukepleiar/lege. Ta med stelleteppe.
  • Torsdag, Klokka 8.30-14.30: Småbarnsundersøkingar og 1. klassekonsultasjonar ved helsesjukepleiar/lege.

Venterommet/stellerommet er ope på kvardagar i tida 8.30-15.00 og kan nyttast til veging, mating, stell og leik. Det er ikkje helsesjukepleiar til stades utanom avtale. Dersom ein ynskjer samtale med helsesjukepleiar må ein avtala tid på førehand.

Adresse

Voss helsestasjon

Uttrågata 15

5700 Voss

Telefon: 56 53 30 40

E-post: postmottak.helsestasjon@voss.kommune.no

NB! ikkje oppgje personleg informasjon i eposten, be heller om at me tek kontakt