Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) er eit helsetilbod for ungdom frå 13 år til og med 23 år. Tilbodet er gratis, og du treng ikkje bestilla time.

På HFU møter du helsesjukepleiarar og lege som du kan snakka med om seksuell, fysisk og psykisk helse. Ungdom som kjem på HFU kan ha spørsmål om prevensjon, graviditet, abort, etevanskar, depresjon, sorg, vanskelege familietilhøve, rus, vald, overgrep og mobbing.

På helsestasjon for ungdom kan du mellom anna

* teste deg for klamydia/gonore

* få resept på hormonell prevensjon

* ta graviditetssjekk

* legge inn/fjerna P-stav

Tilsette har teieplikt

 

Ynskjer du meir informasjon sjå linken under

Nasjonal rettleiar for helsestasjon og skulehelsetenesta

 

Opningstid: måndag mellom kl 15.00 – 17.00. 

(NB! STENGT i skuleferiar, ring då på helsestasjonen på dagtid for kontakt)

 

Besøksadresse: Uttrågata 15, inngang på baksida av bygget.

Telefon: 56533040

E-post: postmottak.helsestasjon@voss.herad.no           

NB! Ikkje oppgi personleg informasjon i eposten, be heller om at me tek kontakt.