Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) er eit helsetilbod for ungdom frå 13 år til og med 23 år. Tilbodet er gratis, og du treng ikkje bestilla time.

På HFU møter du helsesjukepleiarar og lege som du kan snakka med om seksuell, fysisk og psykisk helse. Ungdom som kjem på HFU kan ha spørsmål om prevensjon, graviditet, abort, etevanskar, depresjon, sorg, vanskelege familietilhøve, rus, vald, overgrep og mobbing.

På helsestasjon for ungdom kan du mellom anna:

  • teste deg for klamydia/gonore
  • få resept på hormonell prevensjon
  • ta graviditetssjekk
  • legge inn/fjerna P-stav

Tilsette har teieplikt.

 

Ynskjer du meir informasjon sjå lenkja under:

Nasjonal rettleiar for helsestasjon og skulehelsetenesta

 

Opningstid: måndag mellom kl 15.00 – 17.00. 

(NB! STENGT i skuleferiar, ring då på helsestasjonen på dagtid for kontakt)

 

Besøksadresse:

Knutepunktet Voss

Gurid Almenningens plass 1

5704 Voss

 

Telefon: 56 53 30 40

E-post: postmottak.helsestasjon@voss.herad.no           

NB! Ikkje oppgi personleg informasjon i eposten, be heller om at me tek kontakt.

Adresse

Jordmor treff du på Knutepunktet Voss, 

Voss helsestasjon og skulehelseteneste

Gurid Almenningens plass 1

5700 Voss

Telefon: 56 53 30 40

E-post: postmottak.helsestasjon@voss.herad.no

NB! ikkje oppgje personleg informasjon i eposten, be heller om at me tek kontakt.