Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Integreringstenesta

Integreringstenesta

Integrering og vaksenopplæring har ansvar for arbeidet med busetting, integrering og opplæring av flyktningar som vert busett i kommunen etter avtale med IMDi, og deira familie.  
 

Tenesta arbeider for at busette flyktningar og deira familie skal kunne ta ansvar for eigen livssituasjon, og finna seg til rette i skule, arbeid, nærmiljø og samfunnsliv.  I eininga sine tenester skal ein bli møtt med respekt, høflegheit og fagleg kompetanse, uavhengig av sosial status, historie, etnisk opphav, tru, kjønn eller alder.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: boks 145, 5701 Voss
Leiar Integrering og vaksenopplæring: tlf. 979 97 145
Voss Vaksenopplæring: tlf. kontor 56 51 94 90  Rektor tlf. 481 31 149
EM-tiltaka, leiar: tlf. 970 50 356
Integreringstenesta, fagleiar: tlf. 979 97 146

 

Integreringstenesta si heimeside finn du her