Legat for ungdom under utdanning

Voss herad deler kvart år ut legatmidlar til ungdom under utdanning. Utdelinga skjer kvart år, som regel tidleg om hausten, og utlysing med søknadsfrist vert kunngjort i forkant. Neste utdeling vert i 2024.

Legatmidlar vert tildelt for å yta økonomisk stønad til ungdom som har tilknytning til Voss herad og som søkjer utdanning, i fyrste rekkje på universitet og høgskulenivå - eller til dei som tek anna utdanning p.g.a. sjukdom.

Vedtekter for legat for ungdom under utdanning finn du her (PDF, 607 kB)

Elektronisk søknadskjema finn du her