Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Logopedi

Logopedi

Logopedtenesta hjå PPT Voss gjev tilbod til kommunane Vaksdal, Ulvik og Voss. Me sel også tenester til Voss sjukehus.

For å søkja logopedhjelp kan du ta kontakt med barnehage, skule, PPT eller lågterskel logopedi. Vaksne kan få tilvising frå lege/sjukehus eller ein kan bruka skjemaet som ligg på sida vår. Vaksne med stemmevanskar må ha ei tilvising frå Øyre-nase-hals-lege.

 Områda logopeditenesta arbeider med er:

  • Språklydsvanskar
  • Taleflytvanskar
  • Stemmevanskar
  • Afasi/dysartri/dysfagi
  • Nevrologiske tilstandar

Adresse

Miltzowgate 2

5700 Voss

Telefon: 56 51 47 80

Epost: post.ppt@voss.kommune.no