Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

PMTO og TIBIR

PMTO og TIBIR

I PMTO og TIBIR lærer foreldre verkty som dei brukar heime med barnet sitt for å få til ei positiv utvikling.

PMTO (Parent Management Training Oregon-modellen) er eit tilbod om foreldreveiledning. Målet er å hjelpa familiar til å få det betre saman. Dette er ein forskingsbasert og velprøvd metode som har utvikla seg gjennom 50 år ved Oregon Social Learning Center i USA. Metoden har vist seg å ha god effekt.  

TIBIR (tidleg innsats til barn i risiko) er eit program for å hjelpa vaksne til å koma inn i gode samspel med barn. Programmet består av ulike tiltak som til saman representerer ein heilheitleg innsats for å fremja gode samspel mellom foreldre og barn, samt mellom personalet i barnehage/skule/SFO og barn.

PMTO/TIBIR

Kontakt

PMTO/TIBIR


Tilmeldingar skal gå til leiar på PPT: 

Trude Litangen Jacobsen
trude.l.jacobsen@voss.herad.no
97997122


TIBIR-koordinator og PMTO/TIBIR-utøvar i Voss herad:

Ingunn Vethe
ingunn.vethe@voss.herad.no