Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

PMTO og TIBIR

PMTO og TIBIR

I PMTO og TIBIR lærer foreldre verkty som dei brukar heime med barnet sitt for å få til ei positiv utvikling.

PMTO (Parent Management Training Oregon-modellen) er eit tilbod om foreldreveiledning. Målet er å hjelpa familiar til å få det betre saman. Dette er ein forskingsbasert og velprøvd metode som har utvikla seg gjennom 50 år ved Oregon Social Learning Center i USA. Metoden har vist seg å ha god effekt.  

TIBIR (tidleg innsats til barn i risiko) er eit program for å hjelpa vaksne til å koma inn i gode samspel med barn. Programmet består av ulike tiltak som til saman representerer ein heilheitleg innsats for å fremja gode samspel mellom foreldre og barn, samt mellom personalet i barnehage/skule/SFO og barn.

PMTO/TIBIR

Kontakt

PMTO/TIBIR

TIBIR – Koordinator og PMTO/TIBIR utøvar i Voss herad:

Oddny-Marie Kolle

oddny.m.kolle@voss.kommune.no

Tlf. 97155338

 

PMTO/TIBIR utøvar i Voss herad:

Ingunn Vethe

ingunn.vethe@voss.kommune.no 

Tlf. 97997128