Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage

Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage

Visjon - Ein god start for alle

Regnbogen natur- og kulturbarnehage er ein privat barnehage som ligg på Bryn. Barnehagen er ein open barnehage utan avdelingar der barna er inndelt i grupper. Totalt er det plass til 55 barn i barnehagen. Kvardagen i barnehagen består av leik, humor og god omsorg. Sosial kompetanse er viktig og det er eit gjennomgåande tema i barnehagen.

Me er mykje ute heile året. Me brukar naturen som læringsarena og har skog med gapahuk og lavvo like ved. På eit småbruk i nærleiken har me høner der barna kan hente egg og stelle hønene. Sidan 2012 har Regnbogen barnehage vore ei Miljøfyrtårnbedrift, dette nyttar me som ein del av det pedagogiske arbeidet med barna slik at barna vert gode naturvernarar.

Her kan du finne meir informasjon om Regnbogen.

Barnehagetilbod

Opningstid   7:30 - 17:00
Ferie

Barnehagen er feriestengt dei to siste vekene i juli månad.

Jol- og nyttårsaftan og dagane  mellom jol og nyttår er barnehagen stengt. I påsken er barnehagen stengt dagane før  skjærtorsdag.

Dagane når barnehagen er feriestengt, har personalet ferie. 

Me har 5 planleggingsdagar gjennom året, som oftast dei samme som i Voss herad.

Plasstilbod Barnehagen tilbyr kun heil plass

Kontakt

Ingebjørg Bryn Høgheim
Styrar
E-post
Telefon 907 22 404
Ann Helen Grevle
Styrar
E-post
Telefon 911 74 402

Adresse

Brynaskogen 38

5705 Voss

Telefon 56 51 10 70/954 82 402