Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Rogne barnehage

Rogne barnehage

Visjon - Rogne barnehage, ein stad for tryggleik, glede og fellesskap

Rogne barnehage er ein privat, foreldreeigd barnehage. Barnehagen ligg sæntrumsnært i rolege omgjevnadar i det gamle speidarhuset, ved Ole Bull Akademiet. Rogne barnehage er ein, ein-avdelings barnehage med 18 plassar.

I Rogne barnehage skal alle barn oppleva tryggleik, glede og fellesskap. Dei skal bli møtt av trygge og støttande vaksne, og dagleg oppleva glede og kjensle av å meistra. Alle barn skal ha gode vener og vita at dei er viktige for fellesskapet i barnehagen.

Satsingsområdet vårt er språk og natur: Barna skal få varierte opplevingar og erfaringar med språket som kommunikasjonsmiddel og bli glade i å lesa bøker. Saman med barna skal me utforska naturen og ha fine opplevingar på turar i nærområdet. 

Her kan de finna meir informasjon om  Rogne barnehage

Barnehagetilbod

Opningstid   07:30 - 16:30
Ferie Barnehagen held stengt veke 29, 30 og 31, mellom jul og nyttår, måndag - onsdag før skjærtorsdag, samt 5 planleggingsdagar i løpet av året.
Plasstilbod Barnehagen tilbyr kun heil plass

Kontakt

Hilde Seim Herfindal
Styrar
E-post
Telefon 477 86 950

Adresse

Strengjarhaugen 11

5704 Voss

Telefon 47 78 69 50