Voss barnehage

Vennskap & mestring; alle borna i Voss barnehage skal ha nokon å leika med, og oppleva mestring kvar dag.

Voss barnehage er ein kommunal barnehage med 104 barn. Borna er delt i 5 grupper, ei 1-årsgruppa, ei 2-årsgruppa og tre 3-5 årsgrupper. Ei av 3-5 årsgruppene er villmarksgruppa. Villmarksgruppa har buss og bil som dei nyttar for å koma seg til leiren sin i Storåsen 4 dagar i veka. Villmarksgruppa har eige nettside: Welcome to Villmarksgruppa Voss barnehage  

Barnehagen ligg sentralt på Tvildemoen, ca 10 minutt gange frå sentrum. Me har flott uteområde med grindbygg og grillhytte, og skog like ved. I skogsområde som dei eldste gruppene nyttar har me lavvo og godt opparbeidd leirplass. 

Visjonen vår; vennskap & mestring, ligg til grunn for alt me gjer i barnehagen, og skal visa att i kvardagen. I tillegg er omsorg, leik, læring og danning grunnpilarar i arbeidet vårt. I Voss barnehage er me opptatt av å utvikla sjølvkjensla til borna, og at alle borna skal kjenna at dei vert sett og høyrd.

 

Opningstid Voss barnehage

Opningstid Voss barnehage
Opningstid Ferie Plasstilbod
6:30 - 17:00 Barnehagen held stengt i veke 29 og 30, jul- og nyttårsaftan, samt seks planleggingsdagar i året Barnehagen tilbyr 4- eller 5-dagar plass

Kontakt

Tor-Einar Wahl
Styrar
E-post
Telefon 90 82 52 33

Adresse

Regimentsvegen 126

5705 Voss

Telefonnummer til gruppene:

Vetlanosi (1-års gruppa): 979 97 172

Hanguren (2-års gruppa): 979 97 173

Lønahorgi (3-5 årsgruppe): 979 97 174

Horndaslnuten (3-5 årsgruppe): 979 97 175

Villmarksgruppa (3-5 årsgruppe): 979 97 142