Voss Herad

Samleside om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662.
 

Individuell tilrettelegging– Lov om barnehager § 37

Individuell tilrettelegging– Lov om barnehager § 37

Individuelt tilrettelagt barnehagetilbod for barn med nedsett funksjonsevne.

Har barnet ditt nedsett funksjonsevne skal barnet ha høve til å delta i barnehage i likheit med andre barn. Barnehagelova stiller krav til at barnehagen tilpassar tilbodet til barnet sitt funksjonsnivå. Det er kommunen som fattar vedtak om eit eigna individuelt tilrettelagt tilbod og har plikt til å sjå til at barnet kan kan nyttiggjera seg av barnehageplassen.

Spørsmål og svar - Lov om barnehage § 37