Innmelding 1.klasse

Alle born som skal starte i 1.klasse i Voss herad, må registrere seg. Det gjer du ved å fylgje linken under. Det kan vere nyttig å lese rettleiaren for å sikre at registreringa vert gjort riktig. 

Alle med komande 1.klassing, vil motta eit informasjonsbrev om innmelding i grunnskulen i løpet av november. Brevet vert sendt til den folkregistrerte adressa til barnet. Det er difor viktig at du sjekkar at denne adressa er riktig. 

For å kome til registreringsportalen for innmelding av 1.klassingar, trykk her