Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Innmelding 1.klasse

Innmelding 1.klasse

Alle born som skal starte i 1.klasse i Voss herad, må registrere seg. Det gjer du ved å fylgje linken under. Det kan vere nyttig å lese rettleiaren for å sikre at registreringa vert gjort riktig. 

Alle med komande 1.klassing, vil motta eit informasjonsbrev om innmelding i grunnskulen i løpet av november. Brevet vert sendt til den folkregistrerte adressa til barnet. Det er difor viktig at du sjekkar at denne adressa er riktig. 

For å kome til registreringsportalen for innmelding av 1.klassingar, trykk her