Skooler

Voss herad brukar Skooler som læringsplattform. Skooler byggjer på Office 365, og gjer at samhandling mellom Skooler og eksempelvis Word og Excel flyt betre. Alle lærarar, elevar og føresette får tilgang / konto i Skooler. 

  

 

Vossaskulen nyttar læringsplattforma Skooler mellom anna til å:

  • leggja ut vekeplanar
  • senda meldingar til føresette
  • gje elevane oppgåver og tilbakemeldingar/vurderingar på skulearbeidet
  • registrera elevfråvær
  • førebu læringssamtale med føresette

I Skooler kan føresette:

  • halda oversikt over eleven sitt heimearbeid
  • hjelpa eleven med skulearbeid
  • varsla skulen om elevfråvær
  • senda meldingar til og ta i mot meldingar frå skulen

Læringsplattforma er levert på nynorsk.

 

Skooler