Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Voss ungdomsskule

Voss ungdomsskule

Visjon - Alle skal oppleve meistring og læring kvar dag.  

Klikk for stort bilete Thor Trå   

Voss ungdomsskule er ein rein ungdomsskule som ligg i sentrum av Vossevangen. Skulen har omlag 470 elevar og 80 tilsette, og ligg vakkert til ved Vangsvatnet, med Prestegardslandet og Prestegardsmoen steinkast vekke. Voss ungdomsskule arbeider aktivt for å sikre at alle elevar opplev meistring og læring kvar dag. I tillegg til skulen sin eigen gymsal har elevane tilgang til Vossabadet, friidrettsstadion, kunstgrasmatter og idrettshall. På sjølve skuleplassen disponerer elevar eit stort uteområde, med ulike sosiale soner, samt område for fysisk aktivitet.

Skulen tilbyr følgjande tilvalsfag: tysk, fransk, spansk, engelsk fordjupning og arbeidslivsfag.

Skulen tilbyr følgjande valfag: fysisk aktivitet og helse, produksjon for scene, design og redesign, innsats for andre, trafikk, programmering og utvikling av produkt og tenester. 

 

Satsingsområder i Vossaskulen

Vossaskulen arbeidar kontinuerlig med kvalitetsutvikling for å skapa gode tenester for brukarane våre.

Skulane i Voss herad arbeidar no med implementering av ny læreplan. Eit anna hovudsatsingsområde er digitalisering. Målsetjinga vår er at me innan 2021 skal ha 1:1-dekning med læringsbrett eller PC til alle elevar i Voss herad etter oppsett plan.

Kontakt

Claus Røynesdal
Rektor
E-post
Telefon 934 62 344

Adresse

Besøksadresse: Olavsvegen 5, 5700 Voss

Postadresse: postboks 504, 5703 Voss

Telefon, kontor: 56 51 95 55

Epost: voss.ungdomsskule@voss.herad.no
 

Hildebjørg Djupvik, ass.rektor, ansvarleg for 8. trinn. Mobil: 99 21 92 32, hildebjorg.djupvik@skule.voss.no

Anna Kvåle, ass.rektor, ansvarleg for 9. trinn.            Mobil: 99 21 92 31, anna.kvale@skule.voss.no

Kjellfrid Bøyum, ass.rektor/ rådgjevar for 10. trinn.    Mobil: 99 21 92 28, kjellfrid.boyum@skule.voss.no

Tron Haugan, rådgjevar for 9. trinn.                            Mobil: 99 21 92 30, tron.haugan@skule.voss.no

Anne-Siri Bauthus, rådgjevar for 8. trinn.                    Mobil: 99 21 92 29, anne.s.undeland@skule.voss.no