Voss Herad

Skulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning (SFO)

SFO er eit frivillig aktivitetstilbod som vert gjeve ved alle barneskulane i Voss herad. Tilbodet gjeld for elevar i 1. - 4. trinn og for born med nedsett funksjonsevne frå 1. - 7. trinn. 

SFO-tilbodet fylgjer skuleruta for Voss herad. Dei har stengt i ferie og fridagar samt seks planleggingsdagar i året. Ved Gullfjordungen og Vangen skule er det tilbod om utvida SFO. Elevar som har utvida SFO, og som tilhøyrer andre skular, vil få plass ved ein av desse to. 

Søknadsfrist er 1. mars. 

Nytt frå skule- og SFO-året 2022/2023 er at Stortinget har vedteke å innføra ei moderasjonsordning med 12 timar gratis SFO for alle elevar i 1. klasse frå hausten 2022. Føresette til born som går i 1. klasse og som har SFO plass får fråtrekk for desse 12 timane på SFO-fakturaen frå og med august månad. 

Søk plass i SFO