Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Skulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning (SFO)

SFO er eit frivillig aktivitetstilbod som vert gjeve ved alle barneskulane i Voss herad. Tilbodet gjeld for elevar i 1. - 4. trinn og for born med nedsett funksjonsevne frå 1. - 7. trinn. 

SFO-tilbodet fylgjer skuleruta for Voss herad. Dei har stengt i ferie og fridagar samt seks planleggingsdagar i året. Ved Gullfjordungen og Vangen skule er det tilbod om utvida SFO. Elevar som har utvida SFO, og som tilhøyrer andre skular, vil få plass ved ein av desse to. 

Søknadsfrist er 1.mars.

Søk plass i SFO

 

Skulefridtidsordning (SFO) - spørsmål og svar