Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Søknad om skuleskyss

Søknad om skuleskyss

Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå nærskulen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. For elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg kan det søkjast om skyss utan omsyn til veglengda.

Hordaland fylkeskommune er ifølgje Opplæringslova ansvarleg for skuleskyss for elevar i grunnskulen, som har skuleveg lenger enn fire km (2.-10- trinn) og to km (1. trinn). Det er også Hordaland fylkeskommune som gjer vedtak i slike saker. For elevar som som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg er det Voss herad som har vedtaksmynde.

Fylkesmannen har uttala at det er til barnet sitt beste å

Skuleskyss - spørsmål og svar