Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Voss interkommunale legevakt

Voss interkommunale legevakt

Legevakta si oppgåve er å gje deg hjelp med helseproblem som må behandlast så raskt at fastlegen ikkje kan nyttast eller du oppheld deg i kommunen og treng legehjelp og ikkje har fastlege her.

Du må ringje oss før du kjem, slik at me kan tildele deg ein time: 

116, 117 (565 30 430

På den måten kan me vera førebudd og vurdera kor raskt du treng hjelp. Kanskje kan me også løyse problemet ditt, eller gje deg råd, på telefon eller video. Når du ringjer, ber me om at du oppgir fullt namn og personnummer slik at me får registrert deg.

Opningstider

Sjukepleiar på vakt 24 timar i døgnet, alle dagar
Lege på vakt:
Måndag - fredag kl. 16 - 08
Helger og heildagdagar: Heile døgnet

På kvardagar mellom kl. 8 - 16 kan du kontakte din fastlege, kontakt legevakta dersom du ikkje har fastlege i kommunen.

Voss interkommunale legevakt omfattar kommunane:

Voss, Vaksdal, Ulvik, Eidfjord: kl. 16.00 - 08.00.

Kvam: kl. 23:00 - 08:00.

Kontakt

Legevakta

Sjukehusvegen 16 
5700 Voss 
Tlf: 116117 (565 30 430)

Opningstid

Mån-fre kl. 16 - 08
Helg og heilagdagar: heile døgnet