Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Spelemidlar

Spelemidlar


Søknadar om spelemidlar har frist 15. november 2020. Ta kontakt med kommunen om de ynskjer å søkja spelemidlar til anlegg i kommunen

Lag og organisasjonar kan få hjelp til søknad om spelemidlar til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. 

Ta kontakt med kommunen før du søkjer. Har du allereie eit anleggsnummer kan du logga inn på www.anleggsregisteret.no og søkja der.

 

Søknadane vert behandla i Utval for kultur og næring innan 15. januar kvart år. Deretter vert søknadane oversendt fylkeskommunen for vidare handsaming. Tilbakemelding på tildeling er i juni.