Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Spelemidlar

Spelemidlar


Søknadar om spelemidlar har frist 1. november kvart år. Ta kontakt med kommunen om de ynskjer å søkja spelemidlar til anlegg i kommunen

Lag og organisasjonar kan få hjelp til søknad om spelemidlar til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. 

Ta kontakt med kommunen før du søkjer. Har du allereie eit anleggsnummer kan du logga inn på www.anleggsregisteret.no og søkja der.

 

Søknadane vert behandla i Utval for kultur og næring innan 15. januar kvart år. Deretter vert søknadane oversendt fylkeskommunen for vidare handsaming. Tilbakemelding på tildeling er i juni kvart år.