Den kulturelle skulesekken

Vil du bidra i Den kulturelle skulesekken skuleåret 2024/2025?
Fristen for å søkja er 1. mars.

Me nyttar honorarsatsane til Den kulturelle skulesekken.

Søk om å vera utøvar i Den kulturelle skulesekken for Voss herad. 

Søknadsskjema finn de her