Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Highland-staupet

Highland-staupet

Pokalen er gjeven av Hr. Andrew Highland for utdeling til den idrettsmann eller kvinne som ved avslutta sesong har synt best prestasjonar på ski. Ved vurderinga av prestasjon i denne samanhengen skal det takast omsyn til den samla innsatsen som ligg til grunn for prestasjonen, og til særlege tilhøve då prestasjonene vart utført

  • Den som skal få namnet sitt på pokalen, må vera medlem i eit av idrettslaga i Voss herad
  • Gjennom utlysing skal det offentlege rom få høve til å fremja grunngjevne framlegg om aktuelle kandidatar til Highland-staupet. Lista over føreslegne kandidatar vert ikkje offentleggjort
  • Highland-staupet vert utdelt av Voss kommune ved utval for kultur og næring, men Voss Idrottsråd skal gje uttale i saka før utval for kultur og næring gjer vedtak. Utvalsleiar føretek sjølve utdelinga av Highland-staupet
  • Om utval for kultur og næring finn at det ein sesong ikkje er utøvd prestasjonar som er verdige nok, vert pokalen ikkje utdelt det året