Voss Bygdeboknemnd

Voss Bygdeboknemnd er ei kommunal nemnd vald av Voss heradsstyre.

Nemnda gjev ut gards- og ættesoger samt årboka Gamalt frå Voss.
Bøkene er til sals hjå Libris Voss bokhandel og i Innbyggjarservice på tinghuset.

Bokliste m/ prisar (PDF, 138 kB)

Vedtekter (PDF, 235 kB)

 

Medlemer i Voss Bygdeboknemnd

Voss Bygdeboknemnd
Namn Medlem/vara
Audhild Rygg Medlem / leiar
Knut Farestveit Medlem
Gunnar Hemre Ringheim Medlem / nestleiar
Kari Mørkve Jordalen Medlem
Trygve Dugstad Medlem
Sidsel Vindsand Vara
Jan Erik Thon Vara
Ørjan Myrmel Vara
Ann karin Atterås Vara
Jorunn Gjøstein Vara

 

Bakgrunn

Voss bygdeboknemnd vart oppretta i 1962, og har sidan gjeve ut fleire gards- og ættesoger. Roald Lyngvær skreiv Ættebok for Vossestrand i 1971, og seinare kom Gardssoge for Vossestrand – Vinje sokn (skrive av Torstein Hellesnes, 1972), og Gardssoge for Vossestrand – Oppheim sokn (skrive av Hellesnes og Johannes Gjerdåker, 1980). Gjerdåker skreiv saman med Lars Schjærven Gards- og ættesoge for Evanger i to band, 1982 og 1984. I 2013 kom ei oppdatert Ættebok for Vossestrand 2, skrive av Åsmund Ohnstad, som dekte tida frå 1900 fram til i dag.

To av dei tre kommunane som slo seg saman i 1964 er altså godt dekte, men for den tredje er der store hol. Lars Kindem skreiv Vossaboki i fire band 1933–38. Det fyrste bandet handlar om Vangen, deretter kjem det tre band med gards- og ættesoge. Det Kindem skriv om gardar i desse bøkene er godt, medan det diverre er mange hol i ættelistene. Han følgjer ikkje opp alle ungane i ein familie, som regel nøyer han seg med han eller ho som tek over gardsdrifta. Det står heller lite om husmenn, slik at mange som leiter etter si eiga familiehistorie i desse bøkene fort køyrer seg fast.

Det er dette holet me no ynskjer å tetta. Me vil laga ei fullverdig ættebok for gamle Voss kommune, med ættelister som går fram til i dag. Og då verkar det òg rett å oppdatera gardssoga.