Voss Herad

Fritidsfondet

Fritidsfondet

Som ein del av prosjektet Bygd for alle har Voss herad oppretta prøvetiltaket Fritidsfondet. Fritidsfondet er ei økonomisk støtteordning som skal bidra til at barn og unge i låginntektsfamiliar får moglegheit til å delta i minst ein fritidsaktivitet uavhengig av familien sin sosiale eller økonomiske situasjon. Tiltaket er finansiert gjennom midlar frå Voss Sparebank og skal evaluerast i august 2023.

Fritidsfondet har som føremål å gi barn og unge moglegheit til å delta i ein organiserte fritidsaktivitet.

Målgruppa er barn og unge i alderen 6-18 år, folkeregistret i Voss herad, som veks opp i familie med svak økonomi. Det er ikkje eit krav at familien skal vera i låginntektsgruppa. 

Ordninga kan ikkje koplast med andre støtteordningar.

Det er viktig at alle som skal søkja les Informasjon og retningslinjer for Fritidsfondet. 

Det er lurt å sjå gjennom Førehandsvisning av søknadsskjema før ein startar å fylle ut skjemaet.

 

Informasjon og retningslinjer for Fritidsfondet (PDF, 44 kB)

Søknadsskjema, Fritidsfondet

Handsaming av personopplysningar i Fritidsfondet (PDF, 34 kB)

Tabell med låginntektsgrenser

Førehandsvisning av søknadsskjema (PDF, 142 kB)

Kontakt

Kristina Finne
E-post
Telefon +47 91 14 26 33