Voss herad

Rabattar på skikort

Rabattar på skikort

Sesongkort til born i familiar med låg inntekt:

Voss Resort og Myrkdalen Fjellandsby ynskjer at flest mogleg born skal få oppleva skigleda, og tilbyr sesongkort til redusert pris (kr 2200,-). Dette tilbodet er retta mot born og ungdom i alderen 7-18 år busett og folkeregistrert i Voss herad, som veks opp i familiar med samla brutto inntekt under kr 450 000,-.

For meir informasjon om kjøp av kort til redusert pris, kontakt:

Voss Resort Fjellheisar v/Karethe Hoft Solstad: karethe@vossresort.no / 950 36 089

Myrkdalen Fjellandsby v/Gro Hånes Lund: gro.lund@myrkdalen.no / 971 74 006.