Tilskot til kulturføremål

Voss herad har fire ulike støtteordningar der midlane skal gå til utvikling av kulturlivet i Voss herad. 

Lag, foreiningar og organisasjonar som har adresse i Voss herad kan søkja om støtte.  Det vert gjeve tilskot til drift, arrangement og prosjekt.

Neste frist for å søkja lokale kulturmidlar er 1. mars 2024

1. Drift og mindre tiltak

Mindre tiltak og driftsmidlar til aktive frivillige lag og organisasjonar opp til kr. 10 000.

2. Kulturtiltak

Større tiltak og produksjonar.

3. Kulturminne og forsamlingshus

Ordninga gjeld fysiske tiltak på forsamlingshus, og freda og verneverdige kulturminne. 

4. Vedlikehald av idrettsanlegg

Ordninga gjeld idrettsanlegg drifta av idrettslag eller samanslutningar av idrettslag

 

Det er viktig å lesa gjennom retningslinjene (PDF, 265 kB)  før du søkjer.

Det er eit felles søknadsskjema for alle støtteordningane, du kjem vidare til søknadsskjema  

Felles søknadsskjema

Dersom du vel innlogging kan du mellomlagra søknaden.

Voss herad ynskjer at alle som søkjer om tilskot til kulturføremål registrerer seg i Friskus. 

 

Oversikt over tildelte kulturmidlar for 2023 og2022 (XLSX, 20 kB)

Kontakt

Thor Morten Trå
Rådgjevar
E-post
Telefon 90 72 94 67