Tilskot til kulturføremål

Neste frist for å søkja lokale kulturmidlar i Voss herad er 1. mars 2024

Det finst fire støtteordningar: kulturtiltak, drift/mindre tiltak, kulturminne/forsamlingshus, og idrettsanlegg:

* kulturtiltak (aktivitet og arrangement)

* kulturminne/forsamlingshus (istandsetting og rehabilitering)

* idrettsanlegg (vedlikehald)

* drift og mindre tiltak (under kr. 10 000)

Hugs å lesa gjennom våre retningslinjer (PDF, 265 kB).

Søknadsskjema finn du her.

Voss herad ynskjer at alle som søkjer om tilskot til kulturtiltak skal registrera seg i Friskus. 

Hugs å søkja innan fristen.

Kontakt

Thor Morten Trå
Rådgjevar
E-post
Telefon 90 72 94 67