Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er eit digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskot.  Portalen er eit verktøy for lag og organisasjonar slik at ein enkelt kan finna fram til ulike tilskotsordningar. Voss herad tilbyr frivillige organisasjonar og foreiningar i kommunen gratis tilgang til tilskuddsportalen. 

Enkel å bruka

Tilskuddsportalen er enkel å bruka og lett å finna fram i. Inne i portalen kan ein

  • få ei fullstendig oversikt over tilskotsordningar etter tema
  • søka etter tilskotsordningar
  • lesa nyhende om tilskot følgja med på komande søknadsfristar i kalendaren

Organisasjonsnummer er nødvendig

Ein føresetnad for å nytta Tilskuddsportalen er at organisasjonen eller foreininga har eit organisasjonsnummer. Dette får du gjennom registrering i Frivillighetsregisteret. 

Kontakt

Nils Helge Kvamme
Rådgjevar
E-post
Telefon 45 27 02 61