Utlån av idrettsanlegg og gymsalar

Grunnskulane på Voss koordinerer utleige av gymsalane på skulen.

For leige av dei kommunale anlegga ta kontakt med  den aktuelle skulen, eller idrettshallen for tilgjengelegheit og leige. Dei vidaregåandeskulane på Voss koordinerer utleige av sine idrettshallar sjølve (Voss gymnas/Voss vidaregåande). For lån av sentralidrettsanlegget (grasbanane og friidrettsbana) ta kontakt med nils.f.kvamme@voss.herad.no.

Kontakt

Nils Helge Kvamme
Rådgjevar
E-post
Telefon 45 27 02 61