Melding om overnatting til brannvernet - §7 i brann- og eksplosjonvernlova

Dersom du skal ha overnatting i bygg eller på stader som ikkje er rekna på det, må du senda melding til brannvesenet 14 dagar før.

Meldinga skal sendast inn av verksemda som leiger ut bygget. Bruk av bygget til overnatting må vera godkjent av eigar.

Fyll ut og send skjemaet minimum 14 dagar før overnattinga

Melding til brannvernet om overnatting 

Sjå rettleiaren til DSB: Rettleiar for tryggleik ved store arrangement

Kontakt

Voss brannvern
E-post
Telefon 56 51 94 00

Adresse
Postboks 145, 5701 Voss

Kontortid
08.00-15.30