Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Tiltak utan søknad

Tiltak utan søknad

Det er lov å gjera mindre tiltak på eige tomt utan å søkja eller ha løyve frå kommunen. Kva tiltakt som ikkje er søknadspliktige finn du i Veiledning om byggesak frå Direktoratet for byggkvalitet.