Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Større tiltak kan du ikkje søkja om sjølv

Større tiltak kan du ikkje søkja om sjølv

Større tiltak kan ikkje du som innbyggjar søkja  om sjølv. Søknaden må gå via eit firman som har dei nødvendige ansvarsrettane. Dette kan du lesa meir om i plan- og bygningslova § 20-1.