Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Større tiltak kan du ikkje søkja om sjølv

Større tiltak kan du ikkje søkja om sjølv

Større tiltak kan ikkje du som innbyggjar søkja  om sjølv. Søknaden må gå via eit firman som har dei nødvendige ansvarsrettane. Dette kan du lesa meir om i plan- og bygningslova § 20-1.