Tiltak du kan søkja om

Nokre mindre tiltak på eige tomt krev søknad og godkjenning frå kommunen. 

Desse kan du søkja om sjølv. Tiltaka finn du i Veiledning om byggesak frå Direktoratet for byggkvalitet