Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Tiltak du kan søkja om

Tiltak du kan søkja om

Nokre mindre tiltak på eigen tomt krev søknad og godkjenning frå kommunen. Desse kan du søkja om sjølv. Tiltaka finn du i Veiledning om byggesak frå Direktoratet for byggkvalitet