Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

 

Samleside for frivillig innsats i samband med korona finn du her: Samleside frivillig innsats

 

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Tiltak du kan søkja om

Tiltak du kan søkja om

Nokre mindre tiltak på eigen tomt krev søknad og godkjenning frå kommunen. Desse kan du søkja om sjølv. Tiltaka finn du i Veiledning om byggesak frå Direktoratet for byggkvalitet