Voss Herad

Tiltak du kan søkja om

Tiltak du kan søkja om

Nokre mindre tiltak på eigen tomt krev søknad og godkjenning frå kommunen. Desse kan du søkja om sjølv. Tiltaka finn du i Veiledning om byggesak frå Direktoratet for byggkvalitet