Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Hybel eller leilegheit

Hybel eller leilegheit

Skal du laga nye bueiningar, til dømes hyblar eller utleigehusvære i bustaden din, må du ta kontakt med eit profesjonelt føretak.

Føretaket står ansvarleg for tiltaket og søknaden til kommunen. Dette gjeld også viss du skal dela opp eksisterande husvære til fleire.

Nye bueiningar skal i utgangspunktet innreiast i bustaden. For større eigedomar er det mogleg å plassera sekundærhusværet i uthus eller garasje.