Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Våtrom

Våtrom

Følgjande kan du gjere utan søknad

  • Ombygging av våtrom i eksisterande bygg innanfor ei brukseining
  • Bygging av nytt våtrom i eksisterande bygg innanfor ei brukseining
  • Bygging av våtrom i nytt tilbygg der verken samla bruksareal eller bebygd areal for tilbygget er over 50 m2, og der tilbygget ikkje skal brukast som sjølvstendig brukseining
  • Ombygging og nybygging av fleire våtrom i ulike brukseiningar (til dømes i blokker) så lenge arbeida ikkje rører brannskilje mellom brukseiningane

Følgjande krev kvalifisert føretak

  • Arbeida bryt skilje mot anna brukseining (brannskilje, lydskilje)
  • Bygging av våtrom i nybygg fylgjer søknadsplikta for nybygg og inngår i søknadsplikta med krav om ansvarlege føretak for nybygget
  • Våtrom i nytt tilbygg over 50 m2 fylgjer også søknadsplikta med krav til ansvarlege føretak. For eigen bustad eller fritidseigedom gjeld sjølvbyggjarreglane

Kontakt

Byggesak
E-post
Telefon 480 14 584

 

Bestilling av tid for møte/veiledning :

Du kan bestille tid på tlf tysdag og torsdag kl 10.00-14.00, eller på epost.