Deling av eigedom

Ynskjer du å dela eigedomen din (skilja ut tomt), må du søkja om oppretting av ny grunneigedom. Ved oppretting av ny grunneigedom blir det etablert ein ny sjølvstendig eigedom med eige gards- og bruksnummer.