Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Oppmåling og planregister

Oppmåling og planregister

Hjå oppmålingsavdelinga får du hjelp med oppretting av nye eigedomar og klarlegging av eksisterande eigedomsgrenser og rettar.
Ansvaret for det offisielle eigedomsregisteret (og retting), kommunale kartbasar og adressering ligg og her.

Prisar

Oppmålingsavdelinga tek gebyr for fleire av tenestene i samsvar med gebyrregulativ fastsett av heradsstyret. 

Skjema

Skjema / Kartverket

Utlevering av personopplysningar frå matrikkelen

 

Lovverk

Eierseksjonsloven

Lov om tomtefeste

Matrikkellova

Nyttig informasjon

Planregister Voss herad

Se eiendom

Vossakart

Norgeskart

Kontakt

Oppmåling
E-post
Telefon 56 51 94 00