Oppmåling og planregister

Hjå oppmålingsavdelinga får du hjelp med oppretting av nye eigedomar og klarlegging av eksisterande eigedomsgrenser og rettar.
Ansvaret for det offisielle eigedomsregisteret (og retting), kommunale kartbasar og adressering ligg og her.

Prisar

Oppmålingsavdelinga tek gebyr for fleire av tenestene i samsvar med gebyrregulativ fastsett av heradsstyret. 

Gebyr etter matrikkellova og eigarseksjonslova 2024

 

Skjema

Skjema / Kartverket

Utlevering av personopplysningar frå matrikkelen

Krav om retting av feil og manglar i matrikkelen (PDF, 283 kB)

 

Lovverk

Eierseksjonsloven

Lov om tomtefeste

Matrikkellova

 

Nyttig informasjon

Planregister Voss herad

Se eiendom

Vossakart

Norgeskart

Kontakt

Oppmåling
E-post
Telefon 56 51 94 00