Seksjonering av eigedom

Seksjonering er oppdeling av bygningar i eigarseksjonar. Ein eigarseksjon er ein sameigeandel i eigedom som er bygd på, med tilknytt einerett til bruk av ein av fleire bustader eller andre brukseiningar i eigedomen.