Voss Herad

Samleside om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662.
 

Skilt og reklame

Skilt og reklame

Skilt- og reklameinnretningar i Voss herad må ha god estetisk utforming med høg kvalitet. Skilt og reklame må ikkje føre til fare eller urimelege ulemper for omgjevnadene eller almenne interesser.

Søknad

Det er saksforskrifta som regulerar om eit skilt er søknadspliktig eller ikkje - og om det kan utførast av tiltakshavar eller om ein må ha inn godkjente føretak.

Søknad med ansvar

Søknad utan ansvar

 

Regelverk

Saksforskrifta

Kontakt

Byggesak
E-post
Telefon 480 14 584

 

Bestilling av tid for møte/veiledning :

Du kan bestille tid på tlf tysdag og torsdag kl 10.00-14.00, eller på epost.