Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Skilt og reklame

Skilt og reklame

Skilt- og reklameinnretningar i Voss herad må ha god estetisk utforming med høg kvalitet. Skilt og reklame må ikkje føre til fare eller urimelege ulemper for omgjevnadene eller almenne interesser.

Søknad

Det er saksforskrifta som regulerar om eit skilt er søknadspliktig eller ikkje - og om det kan utførast av tiltakshavar eller om ein må ha inn godkjente føretak.

Søknad med ansvar

Søknad utan ansvar

 

Regelverk

Saksforskrifta

Kontakt

Byggesak
E-post
Telefon 56 51 94 00

 

Publikumsdag

tysdag og torsdag kl 10.00-14.00
drop in eller tlf 48 01 45 84

Unntak frå dette vert lyst i Hordaland og/eller under kunngjeringar på nettsida.