Skilt og reklame

Skilt- og reklameinnretningar i Voss herad må ha god estetisk utforming med høg kvalitet. Skilt og reklame må ikkje føra til fare eller urimelege ulemper for omgjevnadene eller allmenne interesser.

Søknad

Det er saksforskrifta som regulerer om eit skilt er søknadspliktig eller ikkje - og om det kan utførast av tiltakshavar eller om ein må ha inn godkjente føretak. 

Klikk på lenka under for å finna søknadskjema med og utan ansvarsrett:

Søknadskjema for byggesak

 

Regelverk

Saksforskrifta

Føresegner for skilt og reklame i Voss herad (PDF, 135 kB)

Kontakt

Byggesak
E-post
Telefon 48 01 45 84

 

Bestilling av tid for møte/rettleiing :

Du kan bestilla tid på tlf tysdag og torsdag kl 10.00-14.00, eller på epost.